fbpx
Skip links

KENTSEL DÖNÜŞÜM

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kentsel Dönüşüm İlkelerimiz

Genyap, kentsel dönüşüme sadece kentin fiziksel yapısını değiştirmek veya yenilemek olarak değil, deprem gerçeği ve sosyolojik özelliklerle birlikte kent sakinlerinin beklenti ve kaygılarını da göz önünde bulundurarak bakar.

Kentsel dönüşüm gerçeğini ve önemini anlamak için şu iki hususun çok iyi anlaşılması gerektiğini düşünüyoruz:

1- DEPREM GERÇEĞİ:

Ülke topraklarının %92'sinin deprem riski taşıdığı, nüfusun ise %95'inin bu bölgelerde yaşadığı bir ülkede ikamet ediyorsanız, yaşam alanlarınızı ona göre dizayn etmelisiniz.

Maalesef dönem, gerek siyasi kaygılar gerekse rant kavgaları yüzünden olsa gerek, bu gerçek ülkemizde göz ardı edilmiştir. Bunun sonucu olarak 6 milyondan fazla depreme dayanıksız bina yıkılıp yeniden yapılması gerekmektedir.

Genyap, ilkesel olarak önce insan diyerek, yaşam hakkını her şeyin üzerinde tutacak projeler üretmeyi kendisine vazife edinmiştir.

2- SOSYO – EKONOMİK SEBEPLER:

Özellikle ekonomik ve eğitim gibi kaygılardan dolayı büyük şehirlere göç, son 30 yılın en büyük kent sorunlarından birisidir. Yine ülkemiz, maalesef bu yoğun talebe karşın master planlarını uygulamaya sokamamasından dolayı çarpık kentleşme gerçeğiyle karşı karşıyadır.

Büyük kentlerimizin niteliksiz ve sağlıksız yapılaşması yaşam kalitesine olumsuz yönde etki yapmış, sosyal alan ve yeşil alan eksikliği kentleri nefes alınamaz duruma getirmiştir. Genyap, insan odaklı hayata bakış politikası gereği her kent sakini, hangi gelir grubundan olursa olsun insanca yaşama hakkına sahiptir diyor.

Genyap, kentsel dönüşümü yaşam standartlarını iyileştirmek ilkesiyle yapmayı kendisine vazife edinmiştir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM POLİTİKAMIZ

Genyap, kentsel dönüşüme başlayacağı proje alanlarında öncelikle o bölgede yaşayan halkın, projenin planlaması ve uygulama aşamasında projeye katılımını esas olarak belirlemiştir.

Genyap, yerel halkın istek ve beklentilerini karşılayamayan projeyi başarısız proje sayar. O yüzdendir ki, projenin tasarım ve uygulama aşamasında yerel halk ile birlik ve beraberlik içerisinde proje yürütülmelidir.

Tüm projeler halkındır ve amaç proje alanını tekrar kente kazandırmaktır.

GENYAP AİLESİ OLARAK KENTSEL DÖNÜŞÜME BAKIŞ AÇIMIZ;

• Kentsel dönüşüm sadece konutları yenilemek değildir,

• Kentsel dönüşüm her ilde aynı tip projelere sıkıştırılmış yaşam formları değildir,

• Kentsel dönüşüm yüksek rant sağlanacak diye yoğun yaşam alanlarının oluşturulması değildir,

• Kentsel dönüşüm konutlar yenilenecek diye insanları yaşam alanlarından uzaklaştırmak değildir.

GENYAP AİLESİ OLARAK SÖZ VERİYORUZ, DÜN OLDUĞU GİBİ YARINDA AŞAĞIDAKİ POLİTİKALARIMIZ VE DEĞERLERİMİZDEN ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ.

• Kentin tarihi dokusuna saygılı projeler üretmek,

• Her kente göre, her kentin her semtine göre sorunlar farklıdır. Bu doğrultuda çözümler üretip yerel halkla birebir görüşerek projeler üretmek

• Her kentin sosyo – ekonomik durumu farklıdır. Buna göre her proje alanının ortak ihtiyaç ve özelliklerine uygun projeler üretmek,

• Yaşam ve refah kalitesini arttırıcı projeler üretmek.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kentsel Dönüşüm İlkelerimiz

Genyap, kentsel dönüşüme sadece kentin fiziksel yapısını değiştirmek veya yenilemek olarak değil, deprem gerçeği ve sosyolojik özelliklerle birlikte kent sakinlerinin beklenti ve kaygılarını da göz önünde bulundurarak bakar.

Kentsel dönüşüm gerçeğini ve önemini anlamak için şu iki hususun çok iyi anlaşılması gerektiğini düşünüyoruz:

Kentsel Dönüşüm İlkelerimiz

Genyap, kentsel dönüşüme sadece kentin fiziksel yapısını değiştirmek veya yenilemek olarak değil, deprem gerçeği ve sosyolojik özelliklerle birlikte kent sakinlerinin beklenti ve kaygılarını da göz önünde bulundurarak bakar.

Kentsel dönüşüm gerçeğini ve önemini anlamak için şu iki hususun çok iyi anlaşılması gerektiğini düşünüyoruz:

1- DEPREM GERÇEĞİ:

Ülke topraklarının %92'sinin deprem riski taşıdığı, nüfusun ise %95'inin bu bölgelerde yaşadığı bir ülkede ikamet ediyorsanız, yaşam alanlarınızı ona göre dizayn etmelisiniz.

Maalesef dönem, gerek siyasi kaygılar gerekse rant kavgaları yüzünden olsa gerek, bu gerçek ülkemizde göz ardı edilmiştir. Bunun sonucu olarak 6 milyondan fazla depreme dayanıksız bina yıkılıp yeniden yapılması gerekmektedir.

Genyap, ilkesel olarak önce insan diyerek, yaşam hakkını her şeyin üzerinde tutacak projeler üretmeyi kendisine vazife edinmiştir.

2- SOSYO – EKONOMİK SEBEPLER:

Özellikle ekonomik ve eğitim gibi kaygılardan dolayı büyük şehirlere göç, son 30 yılın en büyük kent sorunlarından birisidir. Yine ülkemiz, maalesef bu yoğun talebe karşın master planlarını uygulamaya sokamamasından dolayı çarpık kentleşme gerçeğiyle karşı karşıyadır.

Büyük kentlerimizin niteliksiz ve sağlıksız yapılaşması yaşam kalitesine olumsuz yönde etki yapmış, sosyal alan ve yeşil alan eksikliği kentleri nefes alınamaz duruma getirmiştir. Genyap, insan odaklı hayata bakış politikası gereği her kent sakini, hangi gelir grubundan olursa olsun insanca yaşama hakkına sahiptir diyor.

Genyap, kentsel dönüşümü yaşam standartlarını iyileştirmek ilkesiyle yapmayı kendisine vazife edinmiştir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM POLİTİKAMIZ

Genyap, kentsel dönüşüme başlayacağı proje alanlarında öncelikle o bölgede yaşayan halkın, projenin planlaması ve uygulama aşamasında projeye katılımını esas olarak belirlemiştir.

Genyap, yerel halkın istek ve beklentilerini karşılayamayan projeyi başarısız proje sayar. O yüzdendir ki, projenin tasarım ve uygulama aşamasında yerel halk ile birlik ve beraberlik içerisinde proje yürütülmelidir.

Tüm projeler halkındır ve amaç proje alanını tekrar kente kazandırmaktır.

GENYAP AİLESİ OLARAK KENTSEL DÖNÜŞÜME BAKIŞ AÇIMIZ;

• Kentsel dönüşüm sadece konutları yenilemek değildir,

• Kentsel dönüşüm her ilde aynı tip projelere sıkıştırılmış yaşam formları değildir,

• Kentsel dönüşüm yüksek rant sağlanacak diye yoğun yaşam alanlarının oluşturulması değildir,

• Kentsel dönüşüm konutlar yenilenecek diye insanları yaşam alanlarından uzaklaştırmak değildir.

GENYAP AİLESİ OLARAK SÖZ VERİYORUZ, DÜN OLDUĞU GİBİ YARINDA AŞAĞIDAKİ POLİTİKALARIMIZ VE DEĞERLERİMİZDEN ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ.

• Kentin tarihi dokusuna saygılı projeler üretmek,

• Her kente göre, her kentin her semtine göre sorunlar farklıdır. Bu doğrultuda çözümler üretip yerel halkla birebir görüşerek projeler üretmek

• Her kentin sosyo – ekonomik durumu farklıdır. Buna göre her proje alanının ortak ihtiyaç ve özelliklerine uygun projeler üretmek,

• Yaşam ve refah kalitesini arttırıcı projeler üretmek.

KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞVURU FORMU


  Bu web sitesi, web deneyiminizi iyileştirmek için tanımlama bilgilerini kullanır.
  fa-home
  Home
  fa-user
  Account
  fa-shopping-cart
  Cart
  fa-search
  Search