KALİTE POLİTİKAMIZ

Firmamız;

  •  Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001:2015 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante etmeyi, belgelendirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,
  •  Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılmasını,
  •  İş süreçlerinin öz değerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesini,
  •  Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesini,
  •  Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönünde faaliyetleri Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek inşaat sektöründe kalite açısından öncülüğü örnek bir kuruluş olmak için tüm gücüyle çalışmayı taahhüt etmektedir.


ONAY: 01.05.2017

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için çevre yasaları ve yönetmeliklere uyarak etkilerini azaltmak, çevre performansımızı sürekli iyileştirmek, bu bilinci gerçekleştirerek gelecek kuşaklara yaşanılabilir temiz bir çevre bırakmak çevre politikamızın genel hatlarını oluşturmaktadır.

Bu kapsamda firmamız;
  •  Çevreyle ilgili tüm yasal ve müşteri gerekliliklerini sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirme sunmayı,
  •  Üretim yatırımlarında çevresel etkileri göz önünde bulundurmayı,
  •  Tüm atıkları minimuma indirerek kirliliği kaynağında önlemeyi; mümkün olduğunca geri kazanmayı, geri kazanımı olmayan atıklarımızı çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmeyi, böylece çevre üzerindeki etkilerini azaltmayı,
  •  Çalışanlara, tedarikçi ve taşeronlara çevreyle ilgili eğitimler vererek onları çevre konusunda bilinçlendirmeyi,
  •  Çevresel performansının artması yönünde çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi,
  •  Bu amaç ve hedeflere ulaşmak için periyodik olarak gözden geçirmeyi taahhüt eder.

ONAY: 01.05.2017

İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

“ÖNCE SAĞLIK VE GÜVENLİK” ilkesini esas alarak en üst düzey kalitede faaliyetlerini yürütürken, çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğinin korunması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi için firmamız aşağıdaki hususların sağlanmasını ve sürdürülmesini taahhüt eder;

  •  Önceden tedbir alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını sağlamak.
  •  İSG konularında sürekli iyileştirme sağlamak.
  •  Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat, idari düzenlemelere ve üyesi olunan kuruluşların kurallarına riayet etmek.
  •  Hem doğrudan şirket personelinin hem de faydalanılan taşeron çalışanlarının bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek.
  •  Şartlara uygunluğun idame ettirilmesi için İSG Politikasını periyodik olarak gözden geçirmek.
  •  İş Sağlığı ve Güvenliğinin sürekli gelişimini sağlamak amacıyla kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen İSG tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmak.

ONAY: 01.05.2017

Kazandıran projelerimizle geleceğinize yatırım yapıyoruz.

Siz bizim ismimizi güven ile birleştirdiniz, biz de güveninizi kazanca dönüştürmeye devam edeceğiz.

Kazandıran Projeler